logga

NORRLANDS STÖRSTA REGUMMERING

Vid vår fabrik i Strömsund tillverkar vi RINGTREAD regummeringar för buss och lastbilar.

Insyning

Här kontrolleras däcket med den senaste tekniken med en Spectramaskin och märks upp till produktion på produktionskortet

 

Krats

Här kratsar man bort den gamla banan och skriver banlängd på produktionskortet

 

Slipning

Slipning Här slipas det bort rost och skador på däcket
 

Reparation av skador

Rep Här repas däcket med kappa för varmvulkning
 

Potthålsinläggning

extruder Här påförs mellanläggsgummit med hjälp av en extruder.
 

Extruder

laser Här läggs den skarvlösa banan på och centreras exakt med hjälp av en laser.
 

Vulkning

Här lägger man i däcket i envelopps och hänger upp däcket för att suga ur luften för att få däcket under tryck

 

Autoklav

Här vulkas däcket under värme och tryck
 

Trycktestare

   

 Här trycktestas däcket