logga

NORRLANDS STÖRSTA REGUMMERING

Vid vår fabrik i Strömsund tillverkar vi BOSS regummeringar för buss och lastbilar.

Insyning

Här kontrolleras däcket med den senaste tekniken med en Spectramaskin och märks upp till produktion på produktionskortet

 

Krats

Här kratsar man bort den gamla banan och skriver banlängd på produktionskortet

 

Slipning

Slipning Här slipas det bort rost och skador på däcket
 

Reparation av skador

Rep Här repas däcket med kappa för varmvulkning
 

Potthålsinläggning

p1 Här lägger man i sliphålen och märker upp däcket
 

Bankapning

Här kapas banan till rätt längd
 

Extruder

Här extruderas mellanläggsgummit på stommen
 

Banpåläggning

b Här lägger man på banan på stommen
 

Vulkning

Här lägger man i däcket i envelopps och hänger upp däcket för att suga ur luften för att få däcket under tryck

 

Autoklav

Här vulkas däcket under värme och tryck
 

Trycktestare

   

 Här trycktestas däcket